Gospodarka odpadami

gOSPODARKA ODPADAMI

Szczegółowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

 

Od 1 kwietnia 2020 roku segregacja odpadów jest obowiązkowa dla wszystkich mieszkańców.

Pojemnik niebieski – Papier

 • Wyrzucamy:
 • Czyste Opakowania papierowe i tekturowe
 • Zeszyty
 • Gazety
 • Ulotki
 • Nie wyrzucamy:
 • Zatłuszczonego papieru
 • Zużytych chusteczek i ręczników papierowych
 • Odpadów higienicznych
 • Tapet
 • Kartonów po mleku i napojach

Pojemnik zielony – szkło

 • Wyrzucamy:
 • Szklane opakowania po kosmetykach i lekach
 • Szkło jako opakowania
 • Opróżnione butelki szklane
 • Słoiki
 • Nie wyrzucamy:
 • Ceramiki, doniczek, ceramicznych płytek
 • Świetlówek i żarówek
 • Szyb samochodowych
 • Szyb okiennych i zbrojonych
 • Kryształów, porcelany i fajansu
 • Wyrobów ze szkła żaroodpornego
 • Luster i kineskopów
 • Szkła laboratoryjnego

Pojemnik żółty – metal i tworzywa sztuczne

 • Wyrzucamy:
 • Puszki po żywności i napojach
 • Zgniecione opakowania metalowe
 • Kapsle i nakrętki z metalu
 • Folię opakowaniową i aluminiową
 • Torby foliowe
 • Opakowania po jogurtach i mleku
 • Plastikowe doniczki, wiadra i zabawki oraz miski
 • Plastikowe opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej
 • Plastikowe butelki PET
 • Opakowania wielomateriałowe tzn. kartony po mleku, sokach i napojach
 • Nie wyrzucamy:
 • Butelek po olejach spożywczych i samochodowych
 • Opakowań z zawartością
 • Zużytych baterii i akumulatorów
 • Styropianu i opakowań po lekach
 • Opakowań po farbach, aerozolach i rozpuszczalnikach
 • Sprzęt elektryczny i elektroniczny

Pojemnik brązowy – odpady BIO

 • Wyrzucamy:
 • Resztki owoców i warzyw
 • Fusy z herbaty i kawy
 • Odpady kuchenne typu obierki
 • Skorupki jaj
 • Zwiędłe kwiaty i liście
 • Trawę i drobne gałęzie
 • Odpady jedzenia bez mięsa i kości oraz tłuszczów zwierzęcych
 • Nie wyrzucamy:
 • Resztek produktów wędliniarskich
 • Produktów mięsnych
 • Produktów rybnych
 • Popiołu
 • Kości i odchodów zwierzęcych

Pojemnik czarny – odpady zmieszane

 • Wyrzucamy:
 • Materiały higieniczne
 • Zimny popiół
 • Zabrudzone opakowania, mokre folie i papier
 • Odpady z utrzymania czystości w mieszkaniach
 • Zabrudzone ręczniki papierowe
 • Tekstylia
 • Resztki wędlin, kości, ryb, mięsa i odchody zwierzęce
 • Ceramikę, fajans, porcelanę i lustra
 • Żwirek z kuwet dla zwierząt
 • Naczynia żaroodporne, doniczki ceramiczne, kubki, talerze
 • Inne odpady komunalne pozostałe po segregacji
 • Nie wyrzucamy:
 • Odpadów niebezpiecznych i chemikaliów
 • Odpadów wielkogabarytowych
 • Odpady remontowe i budowlane
 • Odpady roślinne
 • Baterii, sprzętu RTV i AGD
 • Odpadów wskazanych do segregacji

Przeterminowane leki

Należy wrzucać do pojemników umieszczonych w aptekach na terenie Konstantynowa Łódzkiego.

Inne odpady

Baterie należy wrzucać do specjalnych pojemników, które umieszczone są w sklepach sprzedających baterie, w szkołach, w naszej siedzibie KSM oraz w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny

Należy oddawać w sklepie, w którym kupujemy nowy sprzęt, w wybranych punktach lub w trakcie zbiórki wielkogabarytów.

Wielkogabaryty

Odbierane będą zgodnie z harmonogramem w zbiórce obwoźnej.

Świetlówki

Można oddać w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim w pokoju nr. 7

Gruz i odpady poremontowe

Należy wrzucać do worków, które można pobrać w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim.

Bezpłatne worki na odpady

Można pobrać worki na opady segregowane w Urzędzie Miejskim. Odpady nie podlegające segregacji można wystawiać we własnych workach.