Aktualności

  • W dniu 20 marca 2020 roku ogłoszony został stan epidemii na terenie Polski. W związku z tym obecnie obowiązuje ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryz...

  • PAMIĘTAJ !!! Zapewnij właściwy dopływ powietrza do mieszkania, niezbędny do prawidłowego ciągu przewodów kominowych   Komin, który wdmuchuje spaliny lub wentylacja wdmuchująca powietrze do wewnątrz mieszkania, nie jest kominem zatkanym, tylko źle użytkowanym przez domowników! Aby kominy działały pop...

  • Prezesa Zarządu KSM z dnia 17.03.2020 r. w sprawie dostarczania korespondencji mieszkańcom KSM oraz czynności związanych z odkażaniem powierzchni narażonych na przenoszenie się wirusa COVID-19. Działając na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiegani...

  • Zarządzenie Prezesa Zarządu KSM z dnia 27.03.2020 r. uzupełniające Zarządzenie Nr 3/2020 z dnia 17.03.2020r. w sprawie dostarczania korespondencji mieszkańcom KSM oraz czynności związanych z odkażaniem powierzchni narażonych na przenoszenie się wirusa COVID-19. Działając na podstawie ustawy z dnia 2...

  • W związku z panującą pandemią Koronowirusa w Polsce prosimy o ograniczenie wizyt w Spółdzielni.  Wszelkie sprawy związane z awarią oraz inne  (nie wymagające osobistego stawiennictwa w Spółdzielni), prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 42 211 14 34 lub do Działu Technicznego pod numer...

  • Wobec wszczynania postępowań administracyjnych przez Urząd Miasta w Konstantynowie Łódzkim w zakresie zamieszkiwania ilości osób w lokalach mieszkalnych będących podstawą do naliczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych w zasobach KSM, Konstantynowska Spółdzielnia Mieszkaniowa prosi o zgłaszanie, ...

  • Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2....

  • Serdecznie witamy na naszej nowopowstałej stronie internetowej Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zachęcamy do korzystania z szeregu dostępnych zakładek.  W przyszłości planujemy otworzenie sekcji dla osób zalogowanych, jednakże muszą zostać spełnione określone warunki prawne. W obecnym cz...